logo webu

přihlášení k odběru novinek
a zasílání newsletteru
   
   motyl
 
 
svíce

Čakrové svíce

Čakrové svíce jsou vyhotoveny v barvě jednotlivých čaker. Používají se na harmonizaci čaker nebo tam, kde je potřeba posílit schopnosti a vlastnosti, které daná čakra podporuje a zpracovat strachy a nedostatky související s danou čakrou a jejím blokem spojené.

Je možno provést aplikaci vždy jen 1 konkrétně vybrané čakrové svíce nebo postupně harmonizovat čakry. Zde doporučuji pořadí od 1. čakry k čakře 7.

Mimo barvy je vložena do struktury vosku informace, která umocňuje, aktivuje a léčí příslušnou čakru.
Jeden hlavní proud energie přijímáme horní částí těla a od 7. čakry plyne dolů k 1. čakře. Představte si systém sedmi čaker. Energie proudící z vesmíru proudí od 7. čakry směrem k 1. čakře zároveň s myšlením. To je první hlavní proud. Myšlení vstupuje do vědomí a propracovává se od 7. čakry až k 1. čakře. Čím se dostává níže, tím je hutnější a hutnější. Takže napřed je myšlenka, která se stane obrazem v mysli, pak se vyřknou slova, projeví se činnost a vyvine se aktivita a pak se již vytváří výsledek. Nakonec se myšlenka zhmotní a projeví v hmotném světě. Cesta dolů od 7. čakry k 1. čakře se nazývá Cesta projevu. Došlo zde ke zhuštění čehosi abstraktního (nehmotného) a bylo vytvořeno něco konkrétního (hmotného).

Druhý hlavní proud energie směřující směrem nahoru - proudí od 1. čakry k 7. čakře a ten se nazývá Cesta osvobození. Tato energie se propracovává od 1. čakry nahoru k 7. čakře a zde nastává opačný proces, tzn. z čehosi konkrétního (zhmotnělého) se zase pozvolna stává abstraktní (nehmotné). Po získání určitých poznatků ve zhmotnělém světě  se zhmotnělá energie začne zase přetransformovávat a dostávat se do vyšších vibrací a nakonec až do naší mysli, vědomí a vyššího vědomí. Dá se to krátce říci tak, že se energie, uchována ve hmotě, uvolnila.
A proces jak Cesty projevu, tak Cesty osvobození můžeme harmonizovat jednak sladěním jednotlivých čaker, jednak zpracováním těch čaker, které jsou blokovány nebo potřebují zvláštní péči. A to například čakrovými svícemi.

 
© Jan Lodr, logotyp Milan Bauer