logo webu

přihlášení k odběru novinek
a zasílání newsletteru
   
   motyl
 
 
reiki

Kněz řádu Melchisedeků

Učení řádu Melchizedeků se předává těm, kteří jsou otevřeni pro duchovní změny nového času. Dříve bylo předáváno je tajně, velmi úzké skupině lidí, kteří je získali jako dar moudrostí a vědomostí. Nyní je možné jej předat všem těm, kteří se chtějí na tyto znalosti rozpomenout, aniž by se museli podrobovat náročným zkouškám připravenosti a odvahy.

Učení řádu Melchizedeků je velmi podrobné a nepředává se přímo. Žák dostane ve dvou stupních celkem 19 zasvěcení, které zvýší frekvenci aury a stupeň jeho vědomí. Takto dostane intuitivně přístup ke starým vědomostem, takže jeho intuice jej opět rozpozná a je schopen zasvěcovat druhé do řádu Melchizedeků.

1. Stupeň
1. zasvěcení: Shakti
Shakti přináší lásku, soucit a harmonii do života. Je to speciální dárek od řádu.

2. zasvěcení: Uzemnění
Toto zasvěcení uzemní žáka a posiluje jeho vědomí o realitě.

3. zasvěcení: Duchovní schopnosti
Toto zasvěcení vede k tomu, že budete schopni lépe rozlišovat mezi objektivitou a subjektivitou, čímž se budete dívat na různé situace z nejrůznějších pohledů.

4. Zasvěcení: Komunikace
Pomáhá v komunikaci s duchovními vůdci řádu Melchizedeků.

5. zasvěcení: Integrace pravé a levé hemisféry

6. zasvěcení: Ochrana Alfa až Omega
Tato ochrana může být aktivovaná, pokud cítíte přítomnost negativních energií nebo nebezpečí.

7. zasvěcení: Vývoj sebevědomí
Pomáhá při rozvoji celkového sebevědomí. Vede k duchovnímu růstu.

8. zasvěcení: Vývoj soucitu
Pomáhá pochopit, že všichni lidi jsou sourozenci a tudíž by se člověk k nim měl také tak chovat.

9. zasvěcení: Čištění kauzálního těla
Čištění kauzálního těla je specialita řádu Melchizedeků. Máme 4 jemnohmotná těla. Kauzální tělo je první z jemnohmotných těl, které se orientuje duševně. Toto zasvěcení má dvě funkce – jednak pro čistější spojení s Vyšším Já a dále uvolní bloky, které blokují váš duchovní a duševní růst

10. zasvěcení: Spiritualizace čakrového systému
Zvyšuje vibrace čakrového systému, čímž se usnadňuje přístup k vyšším energiím.

11. zasvěcení: Zasvěcení k získání "odvahy"
Odvaha je ta schopnost, že přestože máte strach, dokážete mu čelit. Toto zasvěcení pomáhá rozvinout odvahu nebo ji posílit.

2. Stupeň


1. zasvěcení: Energetizace
Toto zasvěcení pracuje na úrovni aury a obklopuje místa, kde se nachází traumata světelným ochranným štítem. Tímto způsobem se energetizuje fyzické tělo.

2. zasvěcení: Zasvěcení do Světla
Posiluje energetizaci našich vnějších a vnitřních orgánů. Aktivuje velké množství bílého světla za účelem energetizace.

3. zasvěcení: Zasvěcení pro odstranění implantátů
Odstraňuje veškeré implantáty, které nám byly vsazené do našich těl od astrálních bytostí nebo jiných osob.

4. zasvěcení: Zasvěcení do meridiánů
Toto zasvěcení uvede vaše meridiány do rovnováhy

5. zasvěcení: Duchovní vzestup
Udržuje auru na vyšší vibrační úrovni, což umožňuje snazší kontakt s duchovními vůdci řádu Melchizedeků.

6. zasvěcení: Zvýšení frekvence mentálního těla
Zvyšuje vibrace aury v mentálním těle a tím umožňuje snazší kontakt s duchovními vůdci řádu Melchizedeků.

7. zasvěcení: Zasvěcení do radosti
Přináší vibrace radosti. Touto změnou vibrací budete přitahovat radost a pocit radosti.

8. zasvěcení: Zasvěcení do koule jasnosti

Zasvěcení se provádí v průběhu 2 dnů
, před zasvěcením 1. den je provedeno čištění klienta, aby byly odblokovány ty bloky a programy, které mu brání k přijetí zasvěcení a využívání energie.
Celková doba čištění + zasvěcení je cca 6 až 9 hodin.

Cena zasvěcení 1. stupně je Kč 1 450,-. Cena zasvěcení 2. stupně je Kč 1 500,-.

 
© Jan Lodr, logotyp Milan Bauer