logo webu

přihlášení k odběru novinek
a zasílání newsletteru
   
   motyl
 
 
zamyšlení

Modlitba


Při hledání odpovědi, léčení, předávání úkolu svému Vedení, všude tam, kde využíváte modlitbu, zamyslete se nad ní. Jak se cítíte? Co vnímáte při jejím pronášení? Je to strach z potrestání? Pozice oběti? Vina? Nedokonalost? Neschopnost? Vždy by to měl být klid a láska. Hlavně láska ať už ve formě předání své prosby nebo žádosti s pokorou a vděčností. Láska jako způsob, jak vyjádřit radost ze svých schopností, z možnosti pracovat pro svůj posun i pro ostatní, podílet se na jejich očistě a zpracování si toho, co je trápí či co je blokuje. Láska jako odpuštění, přijetí druhého i sebe sama. Přijetí toho, že jsou věci, do kterých opravdu nevidíme, a kde je lepší pustit ego na procházku a s respektem a pokorou předat modlitbou svou prosbu, žádost, otázku. A pak přijmout i to, že se nám možná dostane reakce nebo odpovědi, která se nám nemusí líbit. Nebo ji vůbec zpočátku nemusíme pochopit. Ale tam, kde se s důvěrou obracíme výš, s láskou a nadějí, tam není důvod se bát nebo se zlobit. Získáváme veliký dar, velikou pomoc a díky tomu rosteme my sami, naše schopnosti, náš život, naše možnosti řešení situací a jdeme po krásné, i když někdy trochu dobrodružné cestě. A i tehdy je na nás, zda prostě přepustíme nahoru své přání bez omezení nebo zda spolu s ním i poprosíme, aby jeho naplnění bylo v souladu s tím, co uneseme. S takovou intenzitou, která nám umožní ještě normálně fungovat. Zda chceme raději rychlý řez nebo zda si poprosíme o postupné drobné krůčky, které nás nebudou tolik bolet.

Někdy se setkávám s postojem, že si vše musíme vydupat ze země, zasloužit, odpracovat jen my sami. Respektuju tento názor, ale já jdu jinou cestou. V situacích, kdy opravdu potřebujeme podporu, radu, pomoc a kde nám naše Vedení nebo Vyšší bytosti, Archandělé aj. mohou pomoci. Protože úkol je snad nad naše síly, potřebujeme pomoci s výběrem prioritní oblastí k řešení nebo jít cestou, která je více v souladu s Vyšším já dotyčné oblasti. A myslím si, že je to tak správné. Pro mě tedy. A potvrzuje mi to i skutečnost, kolik pomoci a podpory jsem díky tomu od svého Vedení za svůj život dostala. Kolik pomůcek dnes a denně v podstatě automaticky a intuitivně využívám a vím, že tenhle rozvoj svého já je hlavně jejich dílo. Které jsem si dovolila a na kterém samozřejmě spolupracuji a dávám mu, co mohu. A ukazuje mi to i moje práce, její výsledky a posuny u těch, kterým se věnuji a kteří si o tuto pomoc spolu se mnou také říkají. A v neposlední řadě je to i důkaz dalších a dalších energií a systémů, které jsem takto shora dostala. Díky za dar modlitby a díky moje Vedení za tvoje dary a pomoci.

 
© Jan Lodr, logotyp Milan Bauer